Divers schrijfwerk

Webtekst/content

Het design van jouw website kan nog zo mooi zijn, het moet de bezoeker in een pakkende tekst vertellen wat hij of zij kan verwachten van bedrijf en product. Dat vertel je graag, in een tekst die anders is dan de grijze brij van anderen.

Promotioneel artikel/advertorial

Een artikel die de doelgroep aanspreekt levert misschien niet direct meetbaar resultaat op, maar draagt bij aan bekendheid en goodwill – en als het er op aankomt, de keuze voor jouw bedrijf.

Interne communicatie

In een bedrijf dat op volle toeren draait is ongemerkt veel aan elkaar te vertellen. Houd iedereen op de hoogte met een periodiek personeelsblad, een (digitale) nieuwsbrief of een jaarboek.


Coördinatie/redactie

Tekst, fotografie, vormgeving en techniek optimaal afstemmen, zowel organisatorisch als inhoudelijk, zo’n extra project kun je er soms niet bij gebruiken. De taken die er bij horen om het tot een succes te maken, kan ik op mij nemen.

Social Media

Een (nieuws)berichtje kan met sneeuwbaleffect de wereld in worden geslingerd. Een plan, strategie en vervolgens korte, krachtige teksten - met de juiste interpunctie - horen daarbij.

Mailing

Nieuws te melden? Laat je relaties weer eens van je horen. Trigger hen door over jouw onderneming te lezen en zo weer op de hoogte te zijn van alle producten en diensten.


(Jaar)verslag/notulen

Een jaarverslag of de notulen van een vergadering, een wirwar van onderwerpen en discussies gaan over tafel. Zet deze maar eens geordend op papier; niet te lang, niet te kort.

Persbericht

Laat de (on-line) kranten en de huis-aan-huis bladen over je schrijven. Het is aan de betreffende redacties of jouw nieuws wordt geplaatst. En soms is een persbericht zelfs aanleiding tot een nader interview.

Introductiebrief of brochure

Ieders ogen zien zóveel berichten op een dag . Zorg ervoor dat jouw introductie echte aandacht vangt. Dat is de kunst en de uitdaging van het schrijven.